สถิติโรงเรียนที่สอบผ่านโครงการ MDX MD02 56

หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศผลสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการรับตรง โครงการพิเศษ MDX MD02 และ DTX  ซึ่งสถิติของโรงเรียนที่สอบได้ในปีเปลี่ยนแปลงมากน้อยแต่ไหน มาติดตามกันได้เลยครับ

เริ่มที่โครงการแรก MD02 สถิติของนักเรียนจากโรงเรียนที่สอบได้มีดังนี้เลยครับ

จากตารางน้องๆ จะเห็นว่า แชมป์แพทย์โครงการ MD02 ปีนี้เป็นของรร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งมีจำนวนนักเรียนสอบได้ใกล้เคียงกับอันดับ 2 คือรร.อุดรพิทยานุกูล อันดับ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งหากเราดูจากรายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้สอบได้นั้นจะเห็นได้ชัดว่ามีแต่โรงเรียนดังๆ ทั้งนั้นที่สอบได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโอกาสที่นักเรียนของโรงเรียนดังนั้นมีมากกว่าโรงเรียนที่อยู่รอบนอก อธิบายง่ายๆคือ นักเรียนโรงเรียนดังมีโอกาสทางการศึกษามากกว่า เพราะในเมืองมีที่ติว มีอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เพียบพร้อม ต่างจากโรงเรียนที่อยู่รอบนอกที่อุปกรณ์การเรียนอาจจะไม่เพียงพอ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กนอกเมืองจะไม่เก่งเท่าเด็กในเมืองนะ ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความขยันด้วยนะครับ เพราะคนเก่งเขาจะกลัวคนขยันกัน

โครงการต่อมาจะเป็นโครงการ MDX ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดรับนักเรียนทั่วประเทศเข้าสอบแข่งขัน ซึ่งแชมป์ในปีนี้เป็นของโรงเรียนเตรียมอุดม กรุงเทพมหานคร มีผู้สอบติดทั้งสิ้น 6 คน รองลงมาเป็นนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 คน เมื่อเราดูโดยภาพรวมแล้วจะมีนักเรียนจากกรุงเทพฯ สอบติดโครงการ MDX ทั้งสิ้น 48% และจังหวัดอื่นๆ คิดเป็น 52 %

แสดงเป็นแผนภาพให้น้องๆ ได้ดูดังนี้

 DTX โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์ รับจำนวน 10 คน สำรองรายชื่อไว้อีก 10 คน ซึ่งเป็นการสำรองไว้ค่อนข้างมาก

 โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่นักเรียนที่สอบติดจะเป็น นักเรียนจากแถวภาคกลาง เพราะโครงการนี้น้องๆ ต้องสอบแข่งขันกันทั้งประเทศ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จะได้คนที่เก่งที่สุดมาในมหาวิทยาลัย แต่ที่น่ากังวนอย่างหนึ่งคือ เมื่อสอบติดแล้วนักเรียนเหล่านี้จะมาเรียนกันหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการสำรองรายชื่อผู้สอบผ่านไว้ถึง 14 คนนั่นเอง

และมาปิดท้ายด้วยการสรุปผลแชมป์แพทย์ทุกโครงการของปี 55 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี

ในส่วนตารางสุดท้ายนี้ น้องๆ จะได้เห็นว่ามีโรงเรียนใดบ้างในภาคอีสานที่เป็นแชมป์แพทย์มข. แต่ละโครงการ แต่กว่าน้องๆ เหล่านั้นจะได้ก็ต้องผ่านการอ่านหนังสือและฝึกฝนทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำ น้องๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนดังๆ ก็ไม่ต้องไปกลัว เขาเก่งได้เราก็เก่งได้เหมือนกัน เพียงแค่เราขยัน พวกพี่ทีมงาน สถาบัน iKan ขอเป็นกำลังใจให้น้องรักทุกคนสอบได้ สอบติด อยากเป็นหมอก็ได้เป็นสมใจนะครับ เพี้ยงงงงง ^ ^

ขอบคุณข้อมูลจาก : งานรับเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม 2,815 views